Paniek!!!

Die afgelope paar jaar in ons land was nogal hekties. Ons vorige president is afgedank en ons het ’n nuwe een gekry wat vasbeslote is om ons grond te konfiskeer. En kan jy nog die polonie paniek onthou? Ja, ons was sowaar bang om polonie te eet! Die uitbreking van listeriose het ons broeke behoorlik laat bewe. En laaste maar nie die minste nie, het die korona virus nie net ons land nie, maar ook die hele wêreld omgedop.

So hoe is ek veronderstel om hierdie gevaarlike en onsekere tye te hanteer? Wat is ons veronderstel om te doen in ’n tyd van onrus en politieke omwenteling? Wat sê die Bybel regtig oor die negatiewe dinge wat besig is om in Suid-Afrika te gebeur?

Daar is diegene wat hierdie gebeure sien as deel van die eindtyd en hulle word opgewonde, want Jesus se koms is voor die deur. Ek persoonlik sien dit nie as tekens van die einde van die wêreld nie, maar dit is maar net my opinie. As Jesus wel terugkeer binne die volgende paar dae of maande, dan is ek steeds gered omdat ek my lewe jare terug al vir Christus gegee het. En sou Jesus eers oor ’n honderd jaar kom en ek sou tot sterwe kom voor dan, gaan ek steeds by Hom wees. So maak nie saak hoe jy daarna kyk nie – ek is gered en ek sal eendag die hemelse poorte betree met ’n gejubel in my hart.

Maar ek haal steeds asem en jy ook. Wat staan ons nóú te doen? Wel, die Bybel is duidelik. In Matthëús 6:33 sê Jesus dat ons eers die koninkryk van God moet soek en al hierdie ander dinge sal vir ons bygevoeg word. Die “ander dinge” waarna Hy verwys, is kos en klere. Ons moet ons oor niks bekommer nie. Ons moet God vertrou en Hom eerste stel, dan sal Hy vir ons sorg.

Hierdie Skrifgedeelte sê dat ons Hemelse Vader weet wat ons nodig het en Hy sal dit voorsien. God sien alles. Hy word nie onkant betrap deur president Cyril Ramaphosa of enige ander wêreldse leier nie. God is nie verras deur die Covid-19 pandemie of die BLM opstande nie.

Ons kan ons bekommer oor al hierdie dinge in ons lewens, of ons kan die koninkryk van God soek.

Ek wat Charles is, sal laasgenoemde doen. Nou hoor ek jou vra: “Hoe soek jy die koninkryk van God? Verwys dit nie na die hemel nie?” Vir baie jare het Christene geglo dat die Bybel verwys na die hiernamaals wanneer daar gepraat word van die koninkryk van God. Maar dit is nie noodwendig die geval nie. Die word koninkryk verwys na die koning se ryk. Dit is die gebied waar die koning heers.

In ’n Bybelse konteks is dit die hart van ’n man of vrou waar God op die troon sit. M.a.w. om God se koninkryk te soek, beteken om Hom jou koning te maak. Hy behoort die laaste sê te hê – dít is die koninkryk van God.

In gewone, eenvoudige Afrikaans: maak God die koning van jou lewe en Hy sal sorg dat jy alles het wat jy nodig het. Sal jy Hom vertrou met jou lewe of gaan jy worry en stres oor al die slegte dinge in die wêreld?

Share and Enjoy !

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *