Wanneer God stilbly

Ek dink ons almal was al een of ander tyd daar… Jy roep uit na God, maar kry geen antwoord nie. Miskien is jy nóú, op hierdie oomblik, in so ’n situasie. Dis ’n plek van vreeslike eensaamheid. Jy mag dalk selfs twyfel of jy werklik ’n kind van God is. Maar as ons die Bybel lees, dan sien ons dat selfs regverdige Job en koning Dawid ,wat ’n man na God se hart was, ook al God se stilswye beleef het (Job 30:20 & Psalm 22:1-2).

En dan het ons vir Elia – ’n ware profeet van God. Hy was die een wat veronderstel was om by die Here te hoor en dan God se boodskap aan die mense oor te dra. Maar ons lees in 1 Kon 18:1: “En geruime tyd daarna het die woord van die HERE in die derde jaar tot Elia gekom…” Kan jy jouself indink? Stilte vir ’n “geruime tyd”… byna drie jaar!

Hoekom is God stil?

Daar kan ’n verskeidenheid van redes wees hoekom God stil is. Die eerste een vind ons in Jesaja 59:1-2:Kyk, die hand van die HERE is nie te kort om te help nie, en Sy oor is nie te swaar om te hoor nie;

maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het Sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie.

Ons weet dat God genadig is en dat Jesus Christus die prys vir ons sondes aan die Kruis betaal het. Maar as die Heilige Gees jou van ’n spesifieke sonde oortuig het en jy jou nie daarvan wil bekeer nie, sal dit vir seker ’n muur tussen jou en God word.

Die tweede moontlike rede is dat God ’n groter plan het. In Johannes 11 lees ons van Lasarus wat siek geword het. Maria en Martha het ’n boodskap na Jesus gestuur om te kom en hom te genees, maar Jesus het vir not 2 dae vertoef waar Hy was. Dis amper asof Hy hulle geïgnoreer het! God was dalk aanvanklik stil, maar Sy krag was op ’n wonderbaarlike manier geopenbaar toe Lasarus 4 dae na sy dood opgewek is. Ons het nodig om God se soewereiniteit te aanvaar.

Derdens, ons mag dalk nie gereed wees vir die antwoord nie. Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie.” (Joh 16:12). Veral as dit kom by die “hoekoms”… Wil jy REGTIG weet? Sou jy tevrede wees met die antwoord?

Vierdens, daar is ’n uitdrukking in Engels wat sê: absence makes the heart grow fonder. Water is soveel meer verfrissend wanneer jy regtig dors is. Kom ek stel dit só: daar is ’n intimiteit met God wat jy nie sal ervaar sonder hierdie seisoene van stilte nie.

So hoe hanteer ek die stilte? Hou vas aan God se beloftes (Psalm 119:50). Ons vind een van die mees gerusstellende skrifte in Hebr 13:5: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.”Onthou: God se stilswye is net hoe dit voel, dit beteken nie dat Hy nie daar is nie. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Geloof word gebasseer op God se Woord en nie op ons emosies nie.

Nou is die tyd om eg te word met God. Wanneer ons die Psalms lees, dan sien ons dat Dawid sy hart uitgestort het voor God. Wanneer ons in desperaatheid uitroep na God en nie staatmaak op “reëls en resepte nie”, sal Hy antwoord.

Laastens moet ons leer om ons te verlustig in God se stilte. In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag; maar julle wou nie.” (Jesaja 30:15)

Dit is verstommend hoe twee mense in ’n gesonde verhouding net mekaar se teenwoordigheid kan geniet sonder dat enigeen iets sê. So volgende keer, in plaas van om te probeer weghardloop van die stilte, omarm dit!

Share and Enjoy !

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *