Versoeking

Ons word daagliks omring deur allerhande versoekinge. Ongelukkig weet die meeste van ons nie hoe om dit te hanteer nie. Na my mening is versoeking baie individualisties, m.a.w. elke persoon ervaar dit anders. Ek sal byvoorbeeld versoek word deur luiheid terwyl jy eerder neig om jou oor ’n mik te werk. Beide is verkeerd. Een persoon mag dalk versoek word om geweldadig te wees, terwyl iemand anders getrek word na lafhartigheid en passiwiteit.

Die realiteit is dat almal van ons versoek word en dat ons almal daarteen moet stry om nie deur sonde verswelg te word nie.

Ek wil nie die onderwerp van sonde op sigself bespreek nie, maar dit is belangrik om te verstaan dat sonde ‘n realiteit is wat ons in die gesig moet staar. En sonde is ontwerp om jou en jou geliefdes te vernietig. Die Bybel sê in Romeine 6:23 dat die loon van die sonde die dood is. Wanneer jy sondig, sal die dood volg. As jy egbreek pleeg, sal jou huwelik sterf, en dit is nie ‘n kwessie van “miskien” nie, maar “wanneer”. Dieselfde kan gesê word van enige ander sonde. Of jy nou dobbel of dwelms gebruik, of jy jou wederhelfte verinneweer met jou woorde of selfs as jy ’n vraat is – dit sal jou uiteindelik verwoes.

So hoe weerstaan ek versoeking? Eerstens glo ek dat ons moet bid en God se krag moet soek om Satan se verleiding teë te staan. Jesus het Sy dissipels geleer hoe om te bid en deel van daardie gebed is “lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose” (Lukas 11:4). Ons moet ons Vader vra om ons weg te lei van versoeking en om ons vry te maak van sonde se aantrekkingskrag in ons lewens.

Tweedens moet ons kan onderskei waar ons swak is. As ons ons swakhede ken, kan ons op en wakker wees in daardie gebied.

Derdens moet ons vlug van sonde. Moenie jouself bevind waar jy weet jy versoek gaan word nie. As jy byvoorbeeld ‘n swakheid het vir alkohol, sal dit uiters dom wees om in ‘n kroeg rond te hang!

Laastens is dit nodig om hulp te kry. Dit is geweldig belangrik. Ons het almal soms ondersteuning nodig. As jy berading nodig het a.g.v. ’n dwelmprobleem, gaan sien iemand! Moenie trots of hardkoppig wees nie – kry hulp! Die meeste van ons het dalk nie professionele bystand nodig nie, maar ons kan ons geestelike vriende vra om ons te help en verantwoordbaar te hou. Mense wat sterk is in sekere areas  en aan ons kant is, kan ‘n groot motivering en inspirasie wees wanneer ons met dinge stoei. Die Bybel sê dat ons deel is van ’n liggaam en as een lid ly, ly al die lede saam (1 Kor 12:26). So kom ons help mekaar.

Daar is ’n groot beloning wanneer ons die vyand se versoekings weerstaan en begin om rein en heilige lewens voor God te leef.

(Foto: https://unsplash.com/@glenncarstenspeters)

Share and Enjoy !

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *