Om te kan onderskei

Onderskeidingsvermoë beteken om die waarheid uit God se perspektief te sien. Hoe meer jy deur die Heilige Gees gelei word, hoe meer sal jy die onderskeidingsvermoë hê om God se perspektief te sien. Die Heilige Gees sal jou dinge wys wat jy voorheen nie kon sien nie. Jy sal groter sekerheid hê wanneer God se Stem met jou praat. God sal met jou kommunikeer op maniere wat jou sal verras. 

Onderskeidingsvermoë gebeur nie outomaties nie. Jy moet God in alles eerste soek. Soek Hom in Sy Woord en leer Sy Stem ken, ontwikkel ‘n sensitiewe hart om na Sy fluister te luister. Soms voel dit of ons in ‘n doolhof leef vol misleiding en verwarrende boodskappe en ons weet nie altyd waarheen om te gaan nie – moet ek links draai of regs? In sulke tye het ons die Heilige Gees Stem so dringend nodig in ons lewens. 

Ons lees in 2 Kron. 16:12 “In sy nege en dertigste regeringsjaar het Asa ‘n uiters ernstige siekte aan sy voete opgedoen, maar selfs in dié siekte het hy nie die Here geraadpleeg nie, wel die dokters.”  Asa het nie die Here geraadpleeg nie, maar wel die dokters. Ek dink ons moet meer oor alles bid. Dis soms vir ons makliker om eers mense te raadpleeg as om die Here te gaan soek en te wag op Sy leiding en Sy Stem.

2 Kron. 16:13 sê: “Hy is oorlede in die een en veertigste jaar van sy regering.”  Die dokters kon toe nie vir Asa red nie, ek glo omdat Asa nie die Here geraadpleeg het nie, is hy twee jaar later oorlede aan ‘n voetkwaal. Daar kan baie ernstige gevolge wees as ons nie die Here raadpleeg oor ons besluite nie. 

Die Heilige Gees is in jou en Hy kan alles openbaar wat jy nodig het om te weet op ‘n spesifieke tydstip. Ek glo die Here kan en sal vir jou openbaar wat aangaan en jou waarsku oor mense en omstandighede en besluite as jy Hom vra, as jy sensitief is om te luister na Sy fluister. Die Heilige Gees is jou Gids, maar as jy Hom nie erken as gids van jou lewe nie en jy eerder ander mense se raad volg, kan Hy dalk net stil raak. Die Heilige Gees is ‘n gentleman en Hy wag vir jou om Sy raad en leiding te vra. Hy sal net oorneem as jy Hom toelaat, as jy Hom vra en as jy Hom nooi. Die Heilige Gees storm nie in jou lewe en neem beheer oor alles en neem net oor nie, Hy is gentle.   

“Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word.” – 1 Kor. 2:14

Ons lees in Esra 8:21-23 die volgende:  “Ek het daar by die Ahawarivier ‘n vasdag uitgeroep om ons voor ons God te verootmoedig en Hom te bid om ‘n voorspoedige reis vir onsself, ons afhanklikes en al wat ons besit het. Ek was skaam om vir die koning soldate en ruiters te vra om ons teen vyande langs die pad te help. Ons het vir die koning gesê ons God sorg goed vir almal wat Hom dien en Hy straf almal swaar wat Hom verlaat. Ons het dus gevas en die hulp van ons God gevra vir die onderneming, en Hy het ons gebede verhoor.”

Esra is terug Jerusalem toe om die tempel te herbou en God se Hand was op hom, maar hy het nie soos Asa mense geraadpleeg nie, hy het gevas en gebid en God se hulp gevra. Hy het nie die koning gevra vir perde en soldate nie, hy het God gevra. Vas en gebed is die manier hoe ons nader aan die hartklop van God beweeg, ons afhanklikheid teenoor Hom erken en ook ons behoeftes teenoor Hom uitspreek. Wanneer God se Hand op jou lewe is en die Heilige Gees jou lei en jy vas en bid en afhanklik bly van God, sal Hy vir jou guns by die regte mense gee. 

Alhoewel Esra alreeds vir die koning gesê het God sal hulle beskerm, het hy nog steeds gevas en gebid om homself te verneder en te verootmoedig voor God. Gebed en vas bring ons op die regte plek om God se beloftes te ontvang.

Vas en gebed is wat ons doen om resultate te kry wat ons op geen ander manier kan verkry nie. – Stormie Omartian

As die saak belangrik is en jy nie kan bekostig om ‘n fout te maak nie – vas en bid daaroor sodat jy die onderskeidingsvermoë kan ontvang om die Heilige Gees reg en duidelik te hoor. Hoeveel moeilikheid kon ons nie al gespaar het in ons lewens as ons maar net dié resep gevolg het nie?  Vas en bid en kry eers leiding en raad by jou Gids – oefen die onderskeidingsvermoë om Sy Stem te hoor en te VOLG. Hoeveel keer het ons nie al oorhaastige besluite geneem, sonder om mooi daaroor te bid en God se leiding te vra nie? Voor enige groot besluit in jou lewe – vas en bid daaroor.

Een van die mooiste liefdesverhale in die Bybel is vir my die storie van Dawid en Abigail wat jy kan gaan lees in 1 Samuel 25. Abigail was getroud met ‘n buffel met die naam Nabal.  Dawid en sy manne het vir lank in die Karmel woestyn gebly naby die plek waar die ryk Nabal se skaapwagters sy skape opgepas het, Dawid en sy manne het beskerming vir die skaapwagters gebied sodat daar nie een skaap verlore geraak het nie. Toe dit skeertyd is stuur Dawid ‘n boodskap na Nabal: Stuur vir ons ook ietsie, ons wil ook feesvier saam met julle, ons het jou herders mooi opgepas in die woestyn. Die ongeskikte Nabal laat weet hy het hulle nie gevra om die herders op te pas nie en hy is in elk geval ‘n vlugteling wat wegkruip vir Saul, die koning.  Ons lees hoe Dawid van plan is om Nabal en al die mans in sy huis te kom doodmaak, want Nabal vergeld nou goed met kwaad. Abigail, Nabal se vrou, hoor van die plan en red die situasie. Sy oortuig Dawid om nie bloed op sy hande te kry nie en Dawid luister na haar. Hy het onderskeidings-vermoë dat Abigail God se Stem is wat hom keer om moord te pleeg. Toe Abigail vir Nabal vertel wat gebeur het kry hy beroerte en sterf.  Dawid laat haar haal en trou met haar.

God praat soms deur mense met ons, ons moenie dit mis nie.  Laat die onderskeidingsvermoë van die Heilige Gees jou lei om te weet of iemand uit God se hart met jou praat of uit hulself. Soms kan die ander persoon jou net genoeg inligting gee om die regte besluit te neem.  Luister mooi na God se Stem deur mense se lippe. Nooi die Here elke dag om deel van jou lewe te wees, praat baie met Hom en luister baie na Hom.  Hoe meer jy na die Here se Stem luister, hoe makliker sal dit vir jou raak om te onderskei wat Hy vir jou wil sê. 

Dalk voel jy soos ek en baie mense dat die Here nie tyd het vir my kleinighede nie.  Die Here gee nie om wat ek aantrek, watter kar ek ry of waar ek bly nie. Ek hoef hom nie te vra of ek my huis moet koop of verkoop of ek die kar moet koop of nie. Die Here het nie tyd vir my klein lewensvragies nie. Wel, as Hy tyd het om die hare op jou kop te tel, is ek seker Hy het tyd om jou te lei in die groot finansiële besluite in jou lewe en ook in die “klein” dingetjies wat jy Hom vra.  Ek dink dis vir Hom ‘n kompliment as jy Hom raadpleeg oor groot én klein goedjies in jou lewe. 

Indien jy vrede in jou hart het oor ‘n saak, beteken dit dikwels dis hoe die Here met jou praat – die onderskeidingsvermoë in jou hart is gekoppel aan die vrede wat jy voel.

Melgisedek beteken: koning van geregtigheid; en hy was ook koning van Salem, en dit beteken: koning van vrede. Hebr. 7:2 Melgisedek se naam beteken: koning van geregtigheid en koning van vrede. As jy geregtigheid het sal jy vrede hê, as jy nie vrede het nie is dit nie die regte ding nie, dit gaan jou geregtigheid steel. 

Ons dink aan God se seën en dan sien ons getalletjies in ‘n bankrekening of ‘n geskenk – iets tasbaar wat ons kan vat en sien. En dit is soms iets tasbaar, maar soms sien ons nie raak hoe die Here ons seën nie. Ons moet net wakker genoeg wees om te onderskei wanneer God ‘n seëning reg voor ons kom neersit. Dit raaksien en onderskei wat Hy vir ons wil sê. Dalk wil die Here net vandag vir jou sê: Ek sien jou raak. Ek weet wat jy nodig het en wat jy begeer en Ek is die Een wat vir jou sorg. Mag ons nooit so besig wees dat ons miskyk wat die Here reg voor ons oë vir ons doen nie. 

En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens Sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. – Fil. 4:19

(Foto: https://unsplash.com/photos/IZGNcO_8CDg)

Share and Enjoy !

About the author

Alta Vrey currently ministers, together with her husband Johan, as pastor at Dinamika Congregation in Vanderbijlpark, South Africa. She has been in full time ministry for 26 years and received her Doctors Degree in New Testament Theology at the University of Johannesburg in 2017. Her 2 sons are her pride and joy. Alta’s greatest desire is to help people having a more intimate relationship with Jesus. The foundation on which she builds her life is Soli Deo Gloria – To God alone be all the honour and glory!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *