Geld geld geld

Ek het die voorreg gehad om meer as een Bybelskool by te woon en om ook in die voltydse bediening te staan. Die één ding wat ek gesien het waarmee die meeste mense stoei, is geld. Ons is geneig om geld te beskou as ’n onderwerp op sy eie. Ons dink dat die reëls in terme van toewyding aan God tot elke aspek van ons lewe van toepassing is, behalwe as dit kom by ons finansies. Geld is die een plek waar die meeste mense die laaste sê wil hê. Dit druis teen alle menslike logika in om enigiemand met ons geld te vertrou. Om een of ander rede vertrou ons finansiële instansies soos banke, en ons maak staat daarop dat ons werkgewers ons maandelikse salarisse sal betaal, maar dis waar dit stop.

Hier is die realiteit: die Bybel praat heelwat oor geld. Selfs Jesus het daaroor gepraat omdat dit so relevant is in ons lewens. Geld is in werklikheid een van die dinge wat ons as ’n maatstaf kan gebruik om te sien waar ons lojaliteite en prioriteite lê. Daar waar jy jou geld spandeer – dis wat die belangrikste is vir jou.

Tyd is gelyk aan geld, en so ook jou vaardighede en talente. Maar wie het dit vir jou gegee? God! Jy sê miskien: “Ek het geleer om ‘n suksesvolle skrynwerker te wees.” Die feit is, as jy nie aangelê is om met jou hande te werk nie, kan jy studeer soveel as wat jy wil, maar jy gaan nie ver kom met houtwerk nie. Jou talente is ’n gawe van God, dus is dit inderwaarheid God wat jou die vermoë gee om geld te genereer.

Baie mense het ‘n probleem met tiende, want hulle dink dat al die geld aan hulle behoort en hulle moet God 10% daarvaan gee. Maar die Bybel leer iets anders: 100% is Syne. Hy gee alles daarvan vir ons en vra net 10% terug. Met ander woorde, ons verdien steeds 90%! Al ons tyd, energie, talente, ens. kom van Bo. Wanneer jy verstaan dat God jou Voorsiener is, is dit nie so moeilik om Hom te gee wat tereg Syne is nie.

Rykdom het skaars geraak. Baie van ons se lewensstandaard verlaag eerder as om te styg. Dit lyk of daar nog so baie maand oor is aan die einde van ons salarisse! Ek hou van wat John Wesley gesê het: Kry so veel as wat jy kan, spaar so veel as wat jy kan en gee so veel as wat jy kan. Dit is ‘n maksimum-gesindheid. Probeer om jou geld te maksimeer en dit meer effektief aan te wend. Nadat jy jou tiende betaal het, vra God om jou wysheid te gee oor hoe om jou geld te gebruik, hoe om baie te doen met die bietjie wat jy het en ook te beplan vir die toekoms.

En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. – Jakobus 1:5 God sal jou dalk wys om ’n belegging te maak, of om ‘n huis te koop i.p.v. te huur. God se wysheid is vrylik beskikbaar – al wat ons moet doen is om te vra en vertrou dat Hy ons goeie leiding sal gee. Maar God mag jou dalk ook vra om alles weg te gee. Doen dit! Jy kan nooit meer gee as God nie. Jy kan Hom vertrou, want Sy wysheid is altyd tot jou voordeel.

(Foto: https://unsplash.com/photos/fJTqyZMOh18)

Share and Enjoy !

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.